ACS

El Sol és una font neta, inesgotable i gratuïta d’energia.

L’energia solar es caracteritza principalment per la seva preservació del medi ambient sense contaminar-lo. La seva transformació en calor o electricitat es pot realitzar en el mateix lloc de consum, evitant així la dependència d’infraestructures de tercers.

Un consum sostenible és aquell que satisfà les nostres necessitats presents, sense comprometre el nostre futur. Es basa en un aprofitament d’energies no contaminants i inesgotables, les energies renovables. L’ús d’aquestes energies no només suposen un estalvi en  la factura del gas, gasoil o electricitat, sinó també un benefici tant per a la societat com per al medi ambient.

Els equips destinats a aquesta energia no necessiten un manteniment costós ni constant, una simple revisió anual és suficient. Tampoc requereixen ocupar cap espai dins de la llar, ja que s’instal·len a l’exterior. A més, permeten un estalvi econòmic al reduir el consum de consumibles fòssils.

Ompli el següent formulari si vol que un tècnic li contacti i li assessori.