URA

El 70% de la superfície de la Terra està coberta d’aigua, però no tota és apta per al consum humà. Les utilitzacions més importants estan relacionades amb l’agricultura i el consum industrial i domèstic. La seva demanda s’ha incrementat notablement en les últimes dècades amb el creixement de la població.

L’aigua és un element indispensable per a la vida i un nutrient essencial en la nostra alimentació diària. L’organisme humà està constituït majoritàriament per aigua i una persona adulta ha de beure com a mínim 1,5 litres d’aigua al dia. L’aigua és imprescindible per a la vida i fa millorar la nostra salut y el nostre benestar.

L’aigua pura és un recurs natural escàs, per tant, tots hem de ser responsables amb l’entorn i cuidar el medi ambient. Les depuradores filtren l’aigua, li treuen la terbolesa i desinfecten amb clor, però l’aigua encara arriba amb moltes substàncies a les nostres cases.

És per tot això, que és important disposar a les nostres cases dels últims avanços tecnològics, essent la millor garantia per a poder gaudir de l’aigua més pura, amb el màxim respecte per al medi ambient.

Ompli el següent formulari si vol que un tècnic li contacti i li assessori.